Samfunnsansvar

Attivo er opptatt av etisk og sunn forretningsdrift, tar aktivt samfunnsansvar og har et bevisst fokus på hvordan selskapets virksomhet påvirker helse, sikkerhet, miljø- og klima.  Selskapet ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling og at menneskerettigheter ikke krenkes. Selskapet har utarbeidet en egen ESG policy som førende for dette arbeidet, både internt i selskapet og eksternt. 

Samtlige av Attivos boligprosjekter har egen miljøkoordinator og miljø-oppfølgingsprogram. Selskapets fokus på miljøarbeid er systematisk og kontinuerlig med basis i eiendomsektorens 20 anbefalte strakstiltak, slik disse er utarbeidet av Grønn Byggallianse. Arbeidet blir dokumentert i selskapets ESG rapport hvert halvår.  Selskapets miljøapportering er konkret, dokumenterbar og målbar.

Attivo ønsker å være synlig og tydelig overfor sine interne og eksterne interessenter hvordan vi som selskap jobber med bærekraft, hvilke områder vi har fokus på, samt hvilke miljøkrav vi stilller til våre leverandører og samarbeidspartnere. Dialog med leverandører, leietakere, ansatte, eiere, myndigheter, og andre deltakere i bransjen, er avgjørende for Attivos arbeid med samfunnsansvar og etiske forretningsdrift.

Åpenhetsloven – ved henvendelser som angår informasjon om hvordan Attivo håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ber vi om at vår e-post: post@​attivo.no benyttes.

Selskapet er medlem av Grønn Byggallianse og ble Miljøfyrtårnsertifisert desember 2022.

For Klimarapporter se her: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/146456