Vi skaper gode steder å bo

Vi er Attivo

Vi er en aktiv eiendomsutvikler som jobber tett på våre bolig- og næringsprosjekter. I Attivo er vi løsningsorienterte, handlekraftige og vi leverer god kvalitet til riktig pris. Tverrfaglig samarbeid og involvering på et tidlig tidspunkt sørger for en helhetlig og god utviklingsprosess. Slik skaper vi gode prosjekt både for boligkjøper og investor.

Helhetlig prosess og kompetanse

Vi kjenner boligmarkedet i Oslo og Viken svært godt og setter vår stolthet i å utvikle og levere eiendomsprosjekter med samme høye kvalitet i alle deler av prosessen. Vi jobber kreativt og analytisk og har en operativ ledelse med lang erfaring som følger prosjektene tett gjennom hele utviklingsprosessen. Siden starten for 25 år siden har Attivo utviklet over 1 200 boliger og 205.000 m² næringsareal. Vi har over lang tid hatt en eksklusiv avtale og tett samarbeid med entreprenørfirmaet Strukta AS. Dette sikrer unik entreprenørkompetanse, gjennomføringskraft og kostnadskontroll.

Gode steder å bo

Vi vil være en nær og personlig eiendomsutvikler og har som mål å ha de mest fornøyde kundene. Som boligkjøper skal du oppleve at Attivo tilrettelegger for en god prosess i jakten på drømmeboligen. I Attivo har vi fokus på vårt felles samfunnsansvar for å sikre gode bokvaliteter og søker gjennom aktive tiltak å redusere miljøbelastningen fra våre prosjekter.