Attivo er medlem av Grønn Byggallianse

Attivos miljøtiltak

  • Attivo ønsker å bidra til et forbedret miljø igjennom målbevisst arbeid i hvert enkelt prosjekt
  • Attivo søker gjennom aktive tiltak å redusere miljøbelastningen fra sine prosjekter – både i bygge- og bruksfasen
  • Attivo utvikler prosjekter med miljøvennlig energiforsyning som for eksempel fjernvarme, jordvarme eller lignende
  • Attivo vektlegger helse,  miljø og sikkerhet i alle sine arbeider