Landingsveien 14

Hovseter, Oslo

Landingsveien 14 er idag et p-hus for nabolaget på Hovseter. Dette p-huset skal transformeres til 3 boligblokker med tilsammen rundt 60 leiligheter. Det tas sikte på å realisere prosjektet i løpet av 2-3 år. Prosjektet er ferdig regulert.