Sørumsand Senter

Sørumsand

Fru Natvigs vei 2 og Sørumsandveien 65-69 utgjør Sørumsand senter og har et areal på totalt 5.800 m2.  Eiendommen ligger meget sentralt til i Sørumsand, hundre meter fra Sørumsand stasjon.

På tomten er det i dag næringsbygg med arealer som er nærmest fullt utleid. Eiendommen er tenkt utviklet med ca. 110 leiligheter i tillegg til et næringsareal på ca. 6500 m2 BTA. Attivo har engasjert Arcasa Arkitekter som arkitekt i prosjektet. Estimert byggestart er Q1 2025, med ferdigstillelse Q2 2027, i 3 byggetrinn.