Sandvika Business Center

Sandvika

Sandvika Business Center består av 10.500 m² næringsbygg. Prosjektet startet i 2010 og ble ferdigstilt vinteren 2016. Arkitekt Stein Halvorsen har tegnet kontorbygget, og det er det første store næringsprosjektet i Sandvika på flere år som ligger nord for jernbanen, og som med det redefinerer byens geografiske sentrumsutstrekning.