Refstadveien 60-74

Bjerke, Oslo

Eiendommen Refstadveien 60-74 på Bjerke i Oslo ble høsten 2021 solgt til FMB Hylle 50 AS.

Areal Næring: 11 284 BTA