Myrens Verksted

Torshov

Myrens Verksted ble utviklet fra 40.000 m2 til 120.000 m2  med bolig og næringsbygg. Prosjektet varte fra 1997 til 2002.