Mailundveien 23

Rosenhoff

Rehabilitering av 3.000 m2 kontorlokaler. Prosjektet startet i 2006 og ble avsluttet i 2010.