Lunden 25

Vollebekk

Lunden 25 består av 210 leiligheter fordelt på 3 tun. Byggestart var januar 2018 og prosjektet i sin helhet ble ferdigstilt høsten 2020.