Konowsgate

Gamlebyen

Konows gate 5-7 ligger sentralt i Gamlebyen i Oslo, rett under Ekebergskrenten. Her har Attivo planer om å bygge 80-100 leiligheter på den siste tomten som er tilgjengelig for nyutvikling av bolig i dette historiske området. Planområdet er på 6,2 mål og vil gi maksimalt samlet bruksareal på 8.200 m2. Planen innebærer å transformere tomten til et urbant bærekraftig boligprosjekt med gode arkitektoniske kvaliteter mot gateløpet, blant annet med utvidelse av fortau og fremheving av det unike kulturminnet alunskiferbruddet i skrenten. Det vil også legges til rette for et lite næringslokale som vil tjene beboerne i området. Estimert ferdigstillelse er Q3 2026.