Kjørbo

Sandvika

Drift av 50.000 m2 kontorareal fra 2004 til 2006.