Kjelsåsveien 161

Kjelsås

Rehabilitering av 16.000 m² næringsareal. Prosjektet startet i 2002 og ble avsluttet i 2008.