Ingierveien 2-4

Kolbotn

Eiendommen Ingierveien 2-4 på Kolbotn i Nordre Follo kommune skal utvikles til et bolig- og næringsprosjekt. Eiendommen ligger ca. 150 meter fra Kolbotn sentrum.

Ingierveien 2-4 vil ha en samlet utnyttelse på 5700 m2 BRA hvorav 3000 m2 BRA er avsatt til bolig. Dette vil gi ca. 2400 m2 BRA-S bolig, tilsvarende 30-35 boenheter. Estimert byggestart er Q3 2021 og ferdigstillelse ca. Q1 2023. Ingierveien 2-4 er i dag fullt utleid.