Hagan Gård

Rud

Hagan Gård består av 188 leiligheter og ble bygget fra 2005 til 2010.