Elias Smiths Plass

Sandvika

Prosjektet er ferdigstilt og utsolgt.

  • Areal: 17 459 m2 BTA

  • Areal Bolig 8 575 m2 BRA-S

  • Antall leiligheter: 130

  • Byggestart: Q3 2018

  • Ferdigstilt: Q4 2020