Refstadveien

Bjerke

I Refstadveien 60-74 på Bjerke i Oslo skal eksisterende næringsbygg på ca 11.049 m² rehabiliteres. Her er det muligheter for leie av lokaler til butikk, parkering, helserelatert virksomhet og kontor. Deler av eksisterende bygg behøver oppgradering, og det gjøres i samarbeid med Krohn Arkitekter og Arcasa. Arbeidet gjennomføres trinnvis etterhvert som arealer leies ut.